FSTORM FSTORM

FSTORM - föreningen Uppsala tekniska fysikers stormöte

FSTORM är FUTF:s stormöte, som hålls varje termin. FSTORM är föreningens högsta beslutande organ. Det är alltså det bästa och viktigaste sättet att använda din rättighet att påverka! Alla F-studenter har rätt att närvara och rösta.


Vad: Föreningen Uppsala tekniska fysikers stormöte.

När: Måndagen den 20 april 2020, kl. 15:15.

Var: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet.

Till FSTORM är ett antal styrelseposter och andra förtroendeuppdrag utlysta. Det är valberedningen som sköter valet, de kan kontaktas på val@futf.se


Viktiga datum

● Måndagen den 23 mars - Söket öppnar

Onsdagen den 25 mars - FLUNCH med valberedningen (Vi informerar om söket och bjuder på fika)

● Onsdagen den 1 april - Söket stänger

Fredagen den 10 april - Sista dagen att skicka in motioner till ordf@futf.se

Måndagen den 20 april - FSTORM i Siegbahn!


Möteshandlingar och motioner

Samtliga möteshandlingar kommer läggas upp på FUTF:s hemsida allt eftersom de färdigställs, men senast den 15 april. Motion är nyttigt för kropp och själ, något som gör var människa glad. Motioner är även det namn som används för förslag som kommer från föreningens medlemmar. Skicka in dina motioner till ordf@futf.se redan idag, men senast 10 april!


Följande poster är utlysta:

Styrelsen:

● Ordförande - ordf@futf.se

● Klubbmästare - klubbmastare@futf.se

● Arbetsmarknadsansvarig - arbetsmarknad@futf.se
● Marknadsföringsansvarig - marknadsforing@futf.se
● Studiesocialt ansvarig- soc@futf.se

Övriga förtroendeuppdrag:

● Valberedningen till FSTORM HT20 (söks ej via valberedningen utan direkt under FSTORM)

● Sammankallande ledamot i UTN:s fullmäktige (3 personer)

● Suppleant i UTN:s fullmäktige (2 personer)

Sök genom att fylla in ansökningsformuläret på futf.se från och med den 23 mars fram tills söket stänger den 1 april! Har du frågor kan du kontakta respektive person i styrelsen eller valberedningen på val@futf.se. Under fliken styrelsen kan du läsa en kortare beskrivning av respektive post. Du kan även läsa mer om posterna i här!

Vi ses på FSTORM!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Föreningen Uppsala tekniska fysiker.

FSTORM FSTORM
FUTF:s cookies