Event View Page Event View Page

2019-04-02 Kl. 00:00 - 2019-06-30 Kl. 23:59

Polacksbacken

Anmälan tyvärr stängd!

FUTF söker en ny internationellt ansvarig. Som internationellt ansvarig är du en del av FUTFs utbildningsutskott och förväntas delta på dessa möten. Du blir även en del av UTNs internationella utskott där du sitter tillsammans med övriga sektioners internationellt ansvariga och leds av UTNs studiebevakare med internationellt ansvar. I dessa möten så diskuteras frågor om internationalisering, vilket är en stor fråga både inom kåren och universitetet för tillfället. Denna fråga berör både frågor kring internationella studenter och internationella utbyten, och du kommer vara först att få information om utbytesstudier bl.a. Vilken grej!


Att vara internationellt ansvarig är ett perfekt första gångs engagemang eller ett bra extra engagemang att ha vid sidan av andra engagemang och sina studier. Det inkluderar endast ett fåtal möten varje läsperiod, och det är ett mycket, mycket viktig och uppskattat uppdrag för både din sektion och din studentkår.


Det sker löpande rekrytering, så skicka in din ansökan under “anmälan” så snart som möjligt!

Lägg till i kalender 2019-04-02 00:00:00 2019-06-30 23:59:00 38 Sök till att bli FUTFs internationellt ansvariga! <p id="docs-internal-guid-67650982-7fff-7900-a987-1bafbd8db327" style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 22.08px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;" dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font face="Arial">FUTF söker en ny internationellt ansvarig. Som internationellt ansvarig är du en del av FUTFs utbildningsutskott och förväntas delta på dessa möten. Du blir även en del av UTNs internationella utskott där du sitter tillsammans med övriga sektioners internationellt ansvariga och leds av UTNs studiebevakare med internationellt ansvar. I dessa möten så diskuteras frågor om internationalisering, vilket är en stor fråga både inom kåren och universitetet för tillfället. Denna fråga berör både frågor kring internationella studenter och internationella utbyten, och du kommer vara först att få information om utbytesstudier bl.a. Vilken grej! </font></span></p><p><font face="Arial"></font><br style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;"></p><p style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 22.08px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;" dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font face="Arial">Att vara internationellt ansvarig är ett perfekt första gångs engagemang eller ett bra extra engagemang att ha vid sidan av andra engagemang och sina studier. Det inkluderar endast ett fåtal möten varje läsperiod, och det är ett mycket, mycket viktig och uppskattat uppdrag för både din sektion och din studentkår.</font></span></p><p><font face="Arial"></font><br style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;"></p><p style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 22.08px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;" dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font face="Arial">Det sker löpande rekrytering, så skicka in din ansökan under “anmälan” så snart som möjligt!</font></span><br></p> Polacksbacken FUTF it@futf.se false DD/MM/YYYY
Event View Page Event View Page
FUTF:s cookies