Event View Page Event View Page

2019-10-16 Kl. 18:00 - 2019-11-11 Kl. 00:00

Polacksbacken

Anmälan tyvärr stängd!

Ansökan om förtroendeuppdrag (engagemang) i FUTF är öppen mellan 16 oktober kl 18:00 och 10 november kl 23:59. Alla val kommer att ske på FSTORM den 21 november klockan 15.15-18:00. De engagemang som går att söka är:

Styrelsen

● Vice Ordförande

● Utbildningsansvarig

● Klubbmästare

● Idrottsansvarig

● IT-ansvarig Övrigt utlysta förtroendeuppdrag:

● Revisor

● Sammankallande ledamot i UTN:s Fullmäktige

● Suppleant i UTN:s Fullmäktige, 2 personer

● Representant i UTN:s valberedning

● Valberedning för FSTORM VT20, 3 personer (sökes ej via valberedningen, utan direkt under FSTORM

Mer information om de olika posterna hittar du här och här! Söket går till på följande sätt:

1. Ansökan via anmälan som finns här.

2. Valberedningen hör av sig på de kontaktuppgifter du anger och bokar in en intervju.

3. Intervju någonstans på Polacksbacken under lunch eller efter undervisningstid.

4. Valberedningen hör av sig om du kommer bli nominerad eller inte. Du kan då också få en motivering skickad till dig.

5. FSTORM. På FSTORM kommer de nominerade (och de som väljer att kandidera på plats) få presentera sig för mötet och svara på frågor från publiken. Därefter sker valet under sluten omröstning.

Tips från valberedningen: Läs befattningsbeskrivningen till posten du är intresserad av. Reflektera över hur du passar till posten och vad du har för bra egenskaper som skulle kunna gynna dina medengagerade i stort. Vad ser du mest fram emot? Vilka utmaningar står du inför och hur ska du tackla dem? Vad vill du få ut av engagemanget (både personligen och för FUTF)?

Dessa frågor bör vara besvarade i din ansökan! OBS det går bra (och rekommenderas) att skriva längre än vad rutan är i anmälan.

Pro tip: Fråga den som sitter på posten nu om de har några tips! De svarar på mail inom 24 timmar. Kontaktuppgifter finns här.

Valberedningen är också väl insatta i de olika posterna och lovar att konfidentiellt svara på eventuella frågor om allt som har med posterna och valet att göra.

Välkommen och lycka till med din ansökan!

Lägg till i kalender 2019-10-16 18:00:00 2019-11-11 00:00:00 38 Sök till FSTORM HT19 <p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">Ansökan om förtroendeuppdrag (engagemang) i FUTF är öppen mellan 16 oktober kl 18:00 och 10 november kl 23:59. Alla val kommer att ske på FSTORM den 21 november klockan 15.15-18:00. <b>De engagemang som går att söka är:</b> </font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">Styrelsen</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Vice Ordförande</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Utbildningsansvarig</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Klubbmästare</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Idrottsansvarig</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● IT-ansvarig Övrigt utlysta förtroendeuppdrag: </font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Revisor</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Sammankallande ledamot i UTN:s Fullmäktige</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Suppleant i UTN:s Fullmäktige, 2 personer</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Representant i UTN:s valberedning</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">● Valberedning för FSTORM VT20, 3 personer (sökes ej via valberedningen, utan direkt under FSTORM</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> Mer information om de olika posterna hittar du <a href="https://futf.se/styrelsen" target="_blank">här</a> och <a href="https://drive.google.com/open?id=1DnJoiFpotJfBLiGP3Lhta7CPo2Fc2Gzo" target="_blank">här</a>! <b>Söket går till på följande sätt:</b></font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">1. Ansökan via anmälan som finns här. </font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">2. Valberedningen hör av sig på de kontaktuppgifter du anger och bokar in en intervju.</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">3. Intervju någonstans på Polacksbacken under lunch eller efter undervisningstid.</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">4. Valberedningen hör av sig om du kommer bli nominerad eller inte. Du kan då också få en motivering skickad till dig.</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style="">5. FSTORM. På FSTORM kommer de nominerade (och de som väljer att kandidera på plats) få presentera sig för mötet och svara på frågor från publiken. Därefter sker valet under sluten omröstning.</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> <b>Tips från valberedningen:</b> Läs befattningsbeskrivningen till posten du är intresserad av. Reflektera över hur du passar till posten och vad du har för bra egenskaper som skulle kunna gynna dina medengagerade i stort. Vad ser du mest fram emot? Vilka utmaningar står du inför och hur ska du tackla dem? Vad vill du få ut av engagemanget (både personligen och för FUTF)?</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> Dessa frågor bör vara besvarade i din ansökan! OBS det går bra (och rekommenderas) att skriva längre än vad rutan är i anmälan. </font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> <u>Pro tip:</u> Fråga den som sitter på posten nu om de har några tips! De svarar på mail inom 24 timmar. Kontaktuppgifter finns <a href="https://futf.se/styrelsen">här</a>.</font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> Valberedningen är också väl insatta i de olika posterna och lovar att konfidentiellt svara på eventuella frågor om allt som har med posterna och valet att göra. </font></span></p><p><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><font face="Helvetica" style=""> Välkommen och lycka till med din ansökan!</font></span><br></p> Polacksbacken FUTF it@futf.se false DD/MM/YYYY
Event View Page Event View Page
FUTF:s cookies