Visa samarbetspartners Visa samarbetspartners

Jernkontoret

Den svenska stålindustrin har en historia som präglas av innovation och nytänkande. Därigenom har man lyckats behålla sin världsledande ställning inom avancerade och högpresterande stål.

 

Branschen har samtidigt en unik roll och möjlighet att bidra i omställningen till ett klimatneutralt samhälle med sin fullt återvinningsbara råvara och har som ambition att leda utvecklingen mot fossilfri tillverkning av stål.

 

Läs mer på Jernkontorets hemsida och se vilka möjligheter du som ingenjör har att bidra till den fortsatta utvecklingen av branschen!

 

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålföretagens intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige

Visa samarbetspartners Visa samarbetspartners
FUTF:s cookies